Bild på hus

Har du en bostad till en människa på flykt?

Allt för många som tvingats fly från sina hem och tar sig till Sverige, får avslag på sin ansökan om asyl. Efter ett avslag säger svensk migrationspolitik att en asylsökande ska deporteras tillbaka till det land de flytt ifrån. Därför väljer vissa att leva kvar i Sverige utan uppehållstillstånd (som "papperslösa").

Som papperslös har du i stort sett inga rättigheter, och lever med en ständig risk att upptäckas och deporteras. Det är nästan omöjligt att hitta en trygg bostad. Du kan göra stor skillnad för en eller flera personer på flykt genom att erbjuda just detta!

Det är främst långsiktiga boendelösningar som är aktuella, men i vissa fall kan även kortsiktiga boenden behövas. Fyll i formuläret nedan så vet vi att du vill hjälpa till! Tänk på att inte skriva ut någon adress i formuläret, då detta kan vara känslig information.

Vad har du att erbjuda?

De flesta papperslösa har ingen eller en väldigt liten inkomst, men det kan finnas möjlighet att få ihop pengar till hyra. Skriv här om du erbjuder gratis boende, eller vad hyran ligger på.

Har du speciella behov/önskemål/förutsättningar som vi behöver veta? Tex om det finns djur i bostaden, om det inte är lämpligt för barn att bo där m.m.